3 type ESCo's

1. Product ESCo; richt zich op één specifieke duurzame maatregel. Een voorbeeld hiervan is de ESCo GreenFox, die conventionele TL-verlichting vervangt door een energiezuinige variant. De contractduur van de product-ESCo is beperkt. Deze bedraagt in de regel 3 tot 4 jaar.

2. Installatie ESCo; richt zicht op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen zoals de klimaatinstallaties van een gebouw. De investeringen die hiermee gepaard gaan, zijn hoger dan bij de product-ESCo. Daarmee samenhangend is ook de contractduur aanmerkelijk langer; 7-10 jaar.

3. Gebouw ESCo; deze grijpt het diepst in op de energiehuishouding van een gebouw. Naast de onder type 1 en 2 genoemde energiebesparende maatregelen, paste een gebouw ESCo ook maatregelen in de schil van een gebouw toe. De investeringen en de daarmee samenhangende besparingen, zijn het hoogst van alle hier genoemde type ESCo’s. Daar hoort ook een lange contractduur bij; 10 – 15 jaar. 

Email adres:

Om veiligheidsredenen vragen wij u de twee woorden van het onderstaande plaatje over te nemen

SDE+subsidie

22 maart 2018 SDE+ subsidie Zeer interessant

BENG

20 maart 2018 BENG ?!

Klachtenonderzoek

01.08.2015 Klachtenonderzoek