Sunburst #Duurzaam bouwen

Sunburst bedenkt bouwconcepten die erg weinig tot geen energie verbruiken, zowel voor renovaties als nieuwbouw. We kijken daarbij niet alleen naar de installaties, maar ook naar het gebouw, sterker nog daar begint alles mee. We stellen onze onszelf vier vragen

- Hoe kunnen we het gebouw zodanig concipiëren, zodat het van zichzelf al zo weinig mogelijk energie verbruikt

- Wat voor eisen stelt de opdrachtgever aan het binnenklimaat?

- Wat is de ambitie op het gebied van de duurzaamheid en het bijbehorend budget?

- Wat voor gebouw- en installatieconcept hoort hierbij?

Hierbij maken we gebruik van bestaande technieken, echter op een innovatieve manier toegepast, met maximale inzet van alternatieve manieren van energie opwekken, volgens de principes van de Trias Energetica

Duurzaamheid is een container begrip, in de markt zijn veel "experts" actief. Wij merken echter dagelijks dat ons concept onze opdrachtgever ècht ontzorgt. 

We maken een integraal ontwerp en we begeleiden het project van ontwerp tot en met de oplevering. Desgewenst committeren wij ons voor de gehele instandhoudingsperiode. Het ontwerp gaat over de drie hoofdgebieden, Bouwkunde, E- en W- Installatie heen.  Hierdoor kan er nooit een situatie ontstaan waarbij partijen naar elkaar gaan wijzen in het geval van problemen.

We garanderen wat we ontwerpen, en binden alle partijen die bij het project betrokken zijn. Iets wat in de bestaande, behoudende bouwkolom, niet altijd even gemakkelijk is.

Daarnaast combineren we technische met financiële kennis. Hierdoor zijn de concepten die we bedenken ook financieel haalbaar. We maken transparant hoe het technische en financiële plaatje eruit komt te zien, zodat u als opdrachtgever een weloverwogen keuze kunt maken.