Nieuwbouw Bioderij

Green Circle een samenwerking tussen Sunburst en Schellens, maakte een advies voor optimale ontwerp uitgangspunten tbv Comfort en Duurzaamheid. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de rekentool DesignPH. Deze rekentool wordt gevoed met informatie over de kwaliteit van de schil, de eisen die gesteld worden aan het binnenklimaat en daaruit volgt het gebouw gebonden energieverbruik. Deze nauwkeurige rekentool kan daarna gebruikt worden om een optimale afstemming te bereiken tussen de verschillende gebouw uitgangspunten. Op deze manier, door aan de knoppen te draaien van het ontwperproces, investeert u daar waar uw euro het best rendeert. Nu en in de toekomst. We houden namelijk ook rekening met de gevolgen voor het meer jaren onderhoud.

Feiten

Nieuwbouw 1200 m2, glazen pui, Coolite beglazing van St. Gobain, verbeterde kierdichting en isolatie. Door middel van het gebruik van een Google Sketch-Up koppeling hebben we de CAD ontwerp tekeningen ingevoerd in DesignPH. DesignPH is onze rekentool om te berekenen wat variaties in de locatie van het pand, de orientatie t.o.v. de zon, kwaliteit van de bouwkundige schil en het beoogd comfort van het binnenklimaat voor effect hebben op het binnenklimaat en het energieverbruik. We kunnen dit uitrekenen binnen 5% nauwkeurig. Ieder gebouw heeft zijn eigen karakter, noem het een Footprint. De samenhang tussen de verschillende gebouweigenschappen wordt met DesignPH goed in kaart gebracht, zodat in het ontwer proces de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. Technische maar ook Financiele keuzes en gevolgen in de vorm van exploitatiekosten.