Bastion Hotel te Veldhoven

Sunburst heeft veel kennis van subsidies en financieringen. Het nieuwe Bastion hotel in Veldhoven heeft subsidie toegekend gekregen voor diverse investeringen in de eigen installaties. Het doel was het geheel energiezuiniger te maken. 

Toegekend werd een EIA subsidie en een SDE+ subsidie. De SDE+ subsidie maakt het mogelijk dat er wordt geinvesteerd in zonnepanelen. Deze zonnestroominstallatie verzorgt een groot deel van de eigen energiebehoefte. De zonnestroom installatie is aangebracht door Mijn Zonneveld B.V.

Feiten

Project Bastion Hotel, Veldhoven Omvang ca. 4.500 m2 Opdrachtgever Bastion Adviseur Sunburst B.V. Werkzaamheden Subsidie advies Bouwtijd/ oplevering 10 maanden; december 2017